OPŠTE INFORMACIJE

Opšti uslovi kupovine

Posetom ili kupovinom na Internet prodavnici www.karalic.rs prihvatate Uslove kupovine koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima koje primenjujemo.
www.karalic.rs zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja.

Kada posetite www.karalic.rs ili nam pošaljete e-mail poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Naša komunikacija prema Vama će biti putem elektronske pošte (email) ili obaveštenjima koja ćemo objavljivati na ovom sajtu.

Za dodatne informacije u vezi sa porudžbinom, kao i u slučaju reklamacije ili otkaza porudžbine, možete se obratiti Korisničkom servisu slanjem e-mail-a na webshop@karalic.rs

‟PK KONFEKCIJA KARALIĆ” se obavezuje da će čuvati privatnost svih kupaca. ‟PK KONFEKCIJA KARALIĆ” prikuplja samo osnovne podatke o kupcima/korisnicima neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci potrebni za obavljanje posla.

Sadržaj prikazan na ovom sajtu je vlasništvo ‟PK KONFEKCIJA KARALIĆ” i ne može se koristiti bez prethodne saglasnosti ‟ PK KONFEKCIJA KARALIĆ”.

Online prodavnica www.karalic.rs radi od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema, sajt može biti kraći vremenski period nedostupan o čemu ćete biti obavešteni.

‟ PK KONFEKCIJA KARALIĆ” zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, promeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta. Posetioci www.karalic.rs nemaju pravo da jednostrano menjaju Uslove kupovine.

www.karalic.rs je internet prodavnica koja posluje u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini i svim ostalim važećim zakonima i propisima u Republici Srbiji.

Nepoštovanje ovde definisani pravila može prouzrokovati neizvršenje platne transakcije ili neuspelu porudžbinu.

Ovde propisani Opšti uslovi kupovine sastavni su deo Ugovora o kupoprodaji koji će biti zaključen između Prodavca i Kupca.

Poručivanje

Za poručivanje proizvoda iz ponude Internet prodavnice potrebno je da ispratite sledeće korake:

  1. Upoznavanje sa Opštim uslovima kupovine, obaveštenjima o osnovnim podacima Prodavca, upoznavanje sa pravom na jednostrani raskid Ugovora i tekstom obrasca koji se popunjava prilikom jednostranog raskida Ugovora, upoznavanje sa svim pravima i obavezama Kupca, što je sve na nedvosmislen i jasan način istaknuto na sajtu Prodavca,
  2. Pronalaženje proizvoda koji želite da kupite
  3. Unos podataka o načinu dostave, plaćanja i mestu isporuke
  4. Pregled, potvrda i praćenje narudžbenice

Pronalaženje proizvoda koji želite da kupite

Proizvodi su organizovani po kategorijama. Kada pronađete proizvod koji želite da kupite, kliknite na dugme “Izaberite veličinu”, a zatim na dugme “Dodajte u korpu”.

Unos podataka o načinu dostave, plaćanju i mestu isporuke

Kada ste završili sa stavljanjem proizvoda u korpu i želite da ih naručite, izaberite opciju “Korpa” gde su prikazani svi artikli koje ste izabrali. Ako ste se predomislili u vezi nekog od proizvoda, proizvod možete izbrisati iz korpe ili promeniti količinu.

Klikom na dugme “Nastavite porudžbinu” otvaraju Vam se opcije za izbor načina plaćanja, načina slanja i odabir adrese za dostavu, koja može biti različita od one koju ste naveli prilikom registracije.

Podaci o mestu isporuke su podaci gde želite da pošaljemo pošiljku i zbog toga Vas molimo da sve podatke navedete što preciznije kako bi Vas kuriri koji uručuju pošiljke što lakše pronašli. U slučaju neispravno unetih podataka, može doći do vraćanja Vaše pošiljke i sporije isporuke.

Pregled, potvrda i praćenje narudžbenice

Pre nego što potvrdite porudžbinu, možete još jednom pogledati sve njene detalje. Ukoliko se slažete sa njom izaberite opciju “Poručite sada” čime je ona kreirana. Prije potvrde porudžbine, potrebno je da pročitate Opšte uslove kupovine i složite se sa istim. Automatski sa potvrdom porudžbine na registracioni e-mail Vam se šalje pregled narudžbenice.

Prodavac će se postarati da u što kraćem roku proveri raspoloživost poručenog artikla i isti pošalje, a najkasnije u roku od 2 dana.

Ukoliko Prodavac nije u mogućnosti da obezbedi poručeni artikal, telefonskim putem će obavestiti kupca ili će poslati e-mail u kome obaveštava Kupca da poručeni artikal više nije raspoloživ, te da je porudžbina otkazana. U tom slučaju Ugovor neće biti zaključen.

Cene proizvoda su jasno istaknute na sajtu Prodavca. Prodavac zadržava pravo promene cena bez prethodnog obaveštavanja, kao i pravo dodavanja ili povlačenja iz ponude bilo kog artikla u svakom trenutku.

Istaknute cene su sa PDV-om.

Plaćanje

www.karalic.rs podržava sledeći načine plaćanja:

  • plaćanje pouzećem – plaćanje pouzećem podrazumeva plaćanje narudžbenice kuriru prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje se vrši isključivo gotovinom.

Dostava

Dostavu pošiljki vrši kurirska služba Post Express i Daily Express i moguća je samo na teritoriji Srbije. Troškovi dostave se posebno naplaćuju. Troškove dostave plaćate zajedno sa proizvodima, tako da je prilikom preuzimanja pošiljke potrebno samo potpisati adresnicu. U slučaju plaćanja pouzećem, plaćanje narudžbenice vršite kuriru prilikom preuzimanja pošiljke.
Okvirno vreme za koje će vam pošiljka biti uručena je 2 do 3 radna dana od dana potvrđene porudžbine. Kurirska služba dostavlja pošuljke u periodu od 08:00h do 16:00h. Zaposleni u našoj firmi će se potruditi da kontaktiraju Kupca u roku od 24 časa kako bi potvrdili porudžbinu, ne računajući vikend.

Prilikom dostavljanja robe Kupcu, Kupcu će biti predat jedan primerak maloprodajnog računa, koji istovremeno predstavlja ugovorni dokument.

Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao Prodavac u skladu sa ugovorom.

Pod štetom se podrazumeva oštećenje na robi, kao i troškovi koje Prodavac ima zbog propuštanja Kupca da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično.

Zamena

Kupac može da zatraži zamenu u roku od 8 dana od dana prijema robe. Zamena robe se odnosi na zamenu veličine ili zamenu modela. U slučaju zamene roba se, zajedno sa popunjenim Obrascem za zamenu, dostavlja Prodavcu, i u tom slučaju troškove zamene snosi Kupac.

Obrazac za zamenu biće dostavljen uz kupljenu robu.

U slučaju zamene Kupac je u obavezi da robu vrati u originalnoj ambalaži, bez oštećenja i tragova korišćenja. U suprotnom, Prodavac nije u obavezi da obavi zamenu.

Povrat robe-Raskid Ugovora

Kupac može izvršiti povrat robe, odnosno raskinuti Ugovor o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana prijema robe. U slučaju raskida Ugovora, Kupac je u obavezi da to učini na Obrascu za raskid Ugovora.

Obrazac za raskid Ugovora dostavlja se uz kupljenu robu.

Izjava o raskidu Ugovora Proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu i smatra se blagovremenom ako je upućena u roku do 8 dana od dana prijema robe.

U slučaju raskida Ugovora Kupac je u obavezi da istu robu vrati u originalnoj ambalaži, bez oštećenja i znakova da je roba korišćena. U suprotnom Prodavac nije u obavezi da Kupcu vrati primljeni iznos kupoprodajne cene. Troškovi vraćanja robe padaju na teret kupca.

U slučaju raskida Ugovora od strane Kupca u navedenom roku, Prodavac je dužan da Kupcu vrati primljeni iznos kupoprodajne cene u roku od 14 dana od dana prijema jednostrane izjave Kupca o raskidu Ugovora, pod uslovom da je Kupac u navedenom roku vratio robu Prodavcu u originalnoj ambalaži, bez oštećenja i znakova da je roba korišćena.

Reklamacija

Pored reklamacije radi ostvarenja prava po osnovu saobraznosti, možete izjaviti reklamaciju i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Pretpostavlja se da je roba saobrazna Ugovoru:

  • ako odgovara opisu koji je dao Prodavac, i ako ima svojstva robe koju je Prodavac pokazao Kupcu kao uzorak ili model,
  • ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste,
  • ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Kupac nabavlja,
  • ako po kvalitetu odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što Kupac može osnovano da očekuje i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Prodavca, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Reklamaciju na nesaobraznost kupac može izjaviti u roku od 2 godine od dana kupovine proizvoda ili prijema robe, uz originalan račun ili bilo koji drugi dokaz o kupovini robe.

Reklamaciju možete izjaviti:

  • pisanim putem, preko Obrasca za reklamaciju uz istovremeno dostavljanje robe Prodavcu koja je predmet kupoprodaje i uz originalan primerak računa.

Rok za rešavanje po reklamaciji ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ako isporučena roba nije saobrazna Ugovoru, Kupac ima pravo da bira između otklanjanja nedostataka, zamene za isti ili drugi artikal i povrata novca.

Drugi artikal za koji se vrši zamena mora biti iste ili veće vrednosti, uz doplatu.

Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca, Kupac može da zahteva umenjenje cene ili da izjavi da raskida Ugovor. U zavisnosti od zajteva Kupca, Prodavac je dužan da celokupan iznos kupoprodajne cene ili deo cene za koju se prihvati umenjenje od strane Prodavca, vrati Kupcu u roku od 14 dana.

Kupac takođe ima pravo da raskine Ugovor ukoliko Prodavac ne otkloni nesaobraznost robe u utvrđenom roku.

Kupac u svakom slučaju nema pravo na raskid Ugovora ukoliko je nesaobraznost robe neznatna.

Troškove povrata robe u slučaju reklamacije snosi Prodavac

*Nijansa boje artikala može da varira u zavisnosti od kvaliteta monitora preko koga Kupac vrši izbor artikala za kupovinu, tako da Prodavac ne snosi odgovornost za razlike između prikazane i realne boje*